සුදු කිරි කට්ටිය ටෙලි නාට්‍ය දැන් නරඹන්න

සුදු කිරි කට්ටිය ටෙලි නාට්‍ය දැන් නරඹන්න Featured

ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යක්වූ  සුදු කිරි කට්ටිය ටෙලි නාට්‍ය  දැන් නව සිනමා ෆිල්ම්ස් යුටියබ් චැනලය තුලින් නොමිලේ නැරඹීමට අවස්තාව ඇත.

නීල් අලස්, ඉන්ද්‍රජිත් නාවින්න, මල්කා දමයන්ති, ලක්ෂිකා ෆොන්සේකා, ග්‍රැන්විල් රොද්‍රිගු, මානෙල් වානගුරු, සුරේනි සෙනෙරත්, නිමල් රත්නායක,සුනිල් දිසානායක, යසී අබේරත්න මෙහි චරිත නිරූපනය කරති.

නිමල් රත්නායක අධයක්ශනය කල සුදු කිරි කට්ටිය ආනන්ද ගමගේ සංගීතවත් කර ඇත. 

සුදු කිරි කට්ටිය ටෙලි නාට්‍ය නැරඹීම සදහා පහත ලින්ක් මත ක්ලික් කරන්න.