" ඝරසරප " Dialog Television - 7th Circuit ඔස්සේ

" ඝරසරප " Dialog Television - 7th Circuit ඔස්සේ Featured

සඳරැස් සහ විද්‍යා ගේ ආදර කතාව වසර 37කට පසු යලි අවදිකරමින්, ෆ්රෑන්කී එදිරිසිංහගේ ජීවිතය උඩුයටිකුරු කල "ඝරසරප" .. ජයන්ත චන්ද්‍රසිරිගේ සිනමා නිර්මාණය දැන් Dialog Television - 7th Circuit ඔස්සේ නරඹන්න.

Activate කිරීමට ON <හිස්තැනක්> ඔබගේ Dialog Television ගිණුම් අංකය <හිස්තැනක්> 20 ලෙස ටයිප් කර Dialog ජංගම දුරකථනයෙන් 679ට හෝ වෙනත් ඕනෑම දුරකථන ජාලයකින් 0770679679ට SMS කරන්න.

Watch Trailer

https://www.facebook.com/dialog.lk/videos/1996595057315097/