ටොම් කෲස්ට තුවාලයි මිෂන් ඉම්පොසිබල් 6 රූගත කිරීම් අත්හිටුවයි

ටොම් කෲස්ට තුවාලයි මිෂන් ඉම්පොසිබල් 6 රූගත කිරීම් අත්හිටුවයි Featured

ප්‍රධාන නලු ටොම් කෲස් තුවල ලැබීම නිසා මිෂන් ඉම්පොසිබල් 6 රූගත කිරීම් අත්හිටුවා ඇත. 

සති අන්තයේදී ලන්ඩනයේ ඉහළ උසකින් යුත් ගොඩනැඟිලි දෙකක් අතර පැනීමේදී ටොම් කෲස්ගේ කකුලේ පිපිරීමක් සිදුවී ඇත.

ඔහු වේගයෙන් බිත්තියක වදින බවත් ඉන් පසුව ඔහු නොන්ඩිගසමින් සිටි බවත් රූගත කිරීම් වලට සහභාගීවූවන් පවසති

tom cruse
පැරමවුන්ට් නිශ්පාදකයින් මිෂන් ඉම්පොසිබල් 6 රූගත කිරීම් යලිත් ලගදීම ආරම්භකරන බව කියයි
ටොම් කෲස්  තම චරිතයේ ත්‍රාසජනක ජවනිකා සදහා තමාම පෙනී සිටියි. දැන් ඔහුගේ වයස 55 කි