මංගල තෑග්ගේ දෙවෙනි ගමන....

මංගල තෑග්ගේ දෙවෙනි ගමන.... Featured

ප්‍රවීණ සිනමා නළු, චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ සනත් ගුණතිලක විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද ‘මංගල තෑග්ගේ දෙවෙනි ගමන‘ ටෙලි නාට්‍යය ලබන මස මුල් සතියේ දී විකාශයට සූදානම් වේ. මෙම ටෙලි නාට්‍යය 80 දශකයේ නිර්මාණය වූ , ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න විසින් නිර්මාණය කරන ලද ‘ මංගල තෑග්ග‘ චිත්‍රපටයේ දෙවෙනි කොටස ලෙස නිර්මාණය වීම විශේෂත්වයකි. පැරණි මංගල තෑග්ග  චිත්‍රපටයට දායක වූ බොහෝ නළු නිළියන් සේම, නවක නළු නිළියන් රැසක් ද නව නිර්මාණය සඳහා දායක වී ඇත. මේ එහි රූ ගත කිරීමේ අවස්ථාවකි.

SAJ 1365 renamed 18849

SAJ 0008 renamed 10662

SAJ 0004 renamed 12762

SAJ 0114 renamed 22032

SAJ 1234 renamed 19815

SAJ 1379 renamed 9786

SAJ 8437 renamed 13470

SAJ 8464 renamed 21734