කැලුම් ශ්‍රීමාල් ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරයක

කැලුම් ශ්‍රීමාල් ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරයක

ප්‍රවීණ ගීත රචක හා නිවේදක කැලුම් ශ්‍රීමාල් මේ දිනවල ලංකාවේ නෙමෙයි ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඔහුගේ ආදරණීය දියණිය පාරමීත් උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සදහා මේ දිනවල ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. කැලුම් ප්‍රසංගයක නිවේදන කටයුත්තකටසේම පාරමී බලන්න තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිහින් තියෙන්නේ. පාරමීගේ face book පිටුවේ කැලුම් ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපු එක සටහන් කරලා තිබුනේ මගේ ලෝකේ රජ්ජුරුවෝ ආව කියලයි.