ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවරගේ සදාත්මය

ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවරගේ සදාත්මය

ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවරගේ සදාත්මය

ජුනි 09 සිට 12 දක්වා

ප්‍රවීණ ඡායාරූ ශිල්පී ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවරගේ පස්වන ඒක පුද්ගල ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය “සදාත්මය” කොළඹ 07 හෝර්ටන් පෙදෙසේ ජේ.ඩී. පෙරේරා කලාගාරයේදී ජුනි 09 වන දා සවස 4.30 ට ආරම්භකිරීමට නියමිතය. ජුනි 10 සිට 12 දක්වා පෙරවරු 09.00  සිට පස්වරු 07.00 දක්වා රසිකයන් වෙනුවෙන් විවෘතව පවතී.

පුරා සද එළියෙන් පමණක් ආලෝකමත් වූලාංකීය සුන්දරත්වය හා ඓතිහාසික ස්ථාන රැසක් ඡයාරූප ගත කිරීම මෙම ඡයාරූපවල ඇති විශේෂත්වයයි.

18835949 10211421365342900 5210611635840429043 n19030317 237490763405908 8294816475132194756 n