ප්‍රින්ස් ජීවිතයට සමු දෙයි

ප්‍රින්ස් ජීවිතයට සමු දෙයි

ලාංකීය භූමියේ 90 දශකයේ වාසනාවන්තම ගායකයන් කීපදෙනා අතර ඉහළින්ම වැජඹුණ ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත අද උදෑසන පෞද්ගලික රෝහලකදී අවසන් හුස්ම හෙලූහ.
ජාතික තරුණ සේවා සභාවෙන් ලාංකීය ගීත කරලිය පැයූ ජනප්‍රිය තරු කීපදෙනා අතරින්ද ඉහළ තලයේ රැඳී සිටින්නට ප්‍රින්ස්ට හැකි විය.
පෙම්වතුන් සිනා සෙද්දී වෙරළ කොනක සිට කඳුළු සැලූ ඔහු සුදුමල් මල් පොකුරක් අතින් දරා ගෙන ලාංකීය තරුණ තරුණියන්ගේ හද සන්තානයට ගී ගයා සමුදෙන්න සමුගන්න යැයි ආයාචනා කර දිගු කලක් රෝගාතුරව සිට ඔහුගේ ගීත රසවින්දනය කර සැමගේ දෙනෙතට කඳුලක් ඉතිරි කර සමුදෙන්න කලින්ම ඔහු සමුගෙන ඇත.
ප්‍රින්ස් ඔබට සුභ ගමන්...................

..........................නව සිනමාවේ අපි.........................