උලත් එකයි පිලත් එකයි | TRAILER | අගෝස්තු 19 සිට

උලත් එකයි පිලත් එකයි - නරඹන්න පෙර නරඹන්න අධ්‍යක්ෂ - හර්ෂ උඩකන්ද නිෂ්පාදනය - චමින්ද රණසිංහ සහ කේ. ජේ. ඒ නිශාන්ත රංගනය - රොෂාන් රණවන,දර්ශන් ධර්මරාජ්,රජිත හිරාන් චාමිකර (පිංපොං), දමිතා අබේරත්න, කමල් දේශප්‍රිය, රමණි සිරිවර්ධන, මිහිර සිරිතිලක, රුක්ෂාණා දිසානායක, බියංකා ෆොන්සේකා, ඩිල්ශානි පෙරේරා, අනිල් ජයසිංහ, ජයතිස්ස අතුලසිරි, නෙතලි නානායක්කාර, සැනට් දික්කුඹුර, ලලිත් කල්දේරා