පායා ආවා | FILM :යස ඉසුරු
යස ඉසුරු චිත්‍රපටියෙන් අධය්‍යක්ශනය : ධර්මසිරි ගමගේ රංගනය : විජය නන්දසිරි, ගෝතමී පතිරාජ ගායනය : ටී.එම්.ජයරත්න - නීලා වික්‍රමසිංහ අයිතිය : නව සිනමා චිත්‍රපට
BT Social Share plugin is not installed or not enabled.